Mihail Mihov

Михаил Михов
Администратор в Joomla! Bulgaria

Плащане през БОРИКА за HikaShop

borica

Includes: c p Compatibility: 3

 

Преди да ползвате този пакет, вие трябва да имате подписаните заявки за сертификати и формуляр, удостоверяващ активирането му от БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД в тестовия APGW.

Пакета съдържа компонент и платежен плъгин за HikaShop. Разархивирайте преди да инсталирате!

След инсталация на компонента се налага ръчно вкарване на данните през файла.

 

Компонента връща отговор за състоянието на плащане от сървъра на БОРИКА.

Направете линк в меню към него с име отговарящо на страницата за отговор, която се подали към БОРИКА като Return URL (примерно response) и към 2 статии за получено плащане и отказано плащане (примерно ok и cancel)

След това редакторайте файла default.php , който се намира в components/com_borica/views/borica/tmpl/ на вашата Джумла.

между -----BEGIN CERTIFICATE----- и -----END CERTIFICATE----- копирайте сертификата с помощта на който ще проверява подписите на получените съобщения (BOResp) от тестовия APGW. Влизате през административния уеб интерфейс (https://gatet.borica.bg/etlog/) и изтегля тестовия сертификат (меню “БОРИКА сертификат”) на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД.

След това променете "ok" в ред 17 header('Location: ok'); и cancel в ред header('Location: cancel'); с адресите на линковете в менюто към статиите за получено плащане и отказ.

 

Настройки на метода на плащане:

След като направите нов метод за плащане - Hikashop BORICA Payment Plugin, попълвате

в "Номер на търговец" - номера на вашият терминал.

в "MD5 ключ" пътят до файла тестовия .key (преди public_html)

в "Група" основанието, примерно покупка

в "BORICA_URL" - адреса към тестоявия сървър на Борика - https://gatet.borica.bg/boreps/

в "Адрес за връщане" - адреса от линка в менюто за получено плащане.

в "Адрес за отказ" - адреса от линка в менюто за отказано плащане.

След тестовете, при започване на реална работа тестовите данни от БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД трябва да се заменят с реалните от документацията Ви.