Mihail Mihov

Михаил Михов
Администратор в Joomla! Bulgaria

Не съществува вече възможност за съвременен бизнес без наличието на уеб сайт.

Предлаганите от мен възможности за изграждането на съвременен фирмен сайт са гъвкави и ще бъдат съобразени с вашите изисквания и бюджет.

След като бъда запознат с вашия бизнес, ще Ви предложа оптимален вариант за изграждането на вашето нов уеб сайт, съобразен с всички съвременни изисквания на уеб стандарта.

Интернет търговията набира все по-голяма популярност.  По данни на Национален статистически институт за 2015 година оборота на закупените стоки от фирми в България онлайн е 8 885 милиона лева.

Както може би става ясно средата в уеб търговията е много конкурентна и за да се постигне пазарен успех е необходимо уеб магазина да бъде работи с отлично качество.

Въпреки мощното навлизане на социалните мрежи в нашия живот, уеб форумите запазиха своето място като средство за обмен на мнения между потребители в Интернет.

Форумът е много ценен и като допълнение към фирмени уеб сайтове, които предлагат технически съпорт за своите продукти на своите клиенти, или и за определена общност.

 

Блог или уеб блог е уеб приложение, което по принцип е замислено да изпълнява функцията на дневник в Интернет.  В момента това понятие се използва за определен информационен поток съставен от отделни статии, които се подреждат по хронологичен ред. Той може да бъде образователен, новинарски или просто тип 'лични мисли'

 

Аз и моят екип предлагаме поддръжка, ремонт и обновяване за вашите уеб приложения. Ако имате проблем със вашето уеб приложение или то вече е остаряло и не отговаря на съвременните уеб (3W) стандарти не се колебайте да се свържете с мен.

Работя спокойно с повечето софтуери за уеб приложения: Joomla, WordPress, SMF, PrestaShop, OpenCart, Gallery, Coppermine, Vtiger, Dolibarr, Moodle и още много други.

Специфичните уеб приложения са строго индивидуални и съобразни с вашите нужди и изисквания. За тях не може да се говори предварително.

 

Изпратете запитване от какво имате нужда