The cart is empty

Плъгин за Facebook каталог на Hikashop

facebook catalog version 4.0.3
90,00 лв each

Includes: p Compatibility: 3

Тази добавка ще изготви XLM каталог за вашите продукти, който може да подадете на Фейсбук и да се ползва за реклама или за вашата страница там.

Плъгина е разработен на базата на Google Product плъгина, но работи с всички инсталирани езици и валути на вашият сайт. По този начин вие може да създавате каталози на различни езици и валути, според вашите нужди.

Така също добавя цената преди отстъпката на продуктите и 2 допълнителни полета за сортиране при изготвянето на вашата реклама, базирани на съответни категории. Пример 'Нови продукти' и 'Намалени продукти'

Добавката е вързана с Cron системата на Hikashop и при конфигурация на сървъра, каталога може да се обновява автоматично периодично.

Настройките на плъгина за Facebook каталог не са сложни и ще ги разгледам подробно:

Hikashop Facebook Products Plugin В полето 'File Name' се попълва името на файла, който ще бъде генериран.

В полето 'Local xml file path' се попълва пътя до папката с файла на сървъра. От тук Facebook може да тегли актуалния каталог.

В полето 'Frequency' се попълва времето в секунди през което ще се обновява каталога.

В полето 'Increase performances' се задава ограничение за изчакване в работата на сървъра при работа с много продукти при генерирането на файла.

В полето 'Use products brand' се задава дали ще се ползва бранд.

В полето 'Brand override' се попълва името на бранда или името на допълнителното поле в продукта, ако има повече от един.

В полето 'Категория' се попълва номера на категорията според таксономията на Google или името на допълнителното поле в продукта, ако има повече от една.

В полето 'Price Displayed' се избира начина на показване на цените, ако имате повече от една цена за продукт.

В полето 'Taxed prices' се избира дали цената да е с или без данък (ДДС)

В полето 'Product Condition' се попълва състоянието на продукта (нов, използван) или името на допълнителното поле в продукта.

В полето 'Short Description' се избира дали да се ползва краткото описание (ако има такова) или не.

В полето 'Item id' се попълва id-то на менюто към магазина, ако остане празно - линковете към продуктите ще бъдат от компонента.

В полето 'In stock products only' се избира ще има ли в каталога продукти, които не са в наличност.

В полетата 'GTIN', 'Identifier exists', 'Age group', 'Gender', 'Size' и 'Color' се задават съответните стойности или името на допълнителното поле в продукта.

В полето 'Language ID' се попълва ид-то на езика взето от 'Езици' -> 'Езици за съдържанието'

В полето 'Change Main Currency' се задава дали ще се сменя валутата на каталога.

В полето 'Currency ID' се попълва ид-то на валутата взето от 'Hikashop' -> 'Системни' -> 'Валути'

В последните две полета 'Sale category id' и 'New category id' се попълва ид-то на съответната категория. Това ще добави 2 допълнителни полета към продуктите във вшият каталог, по които може да създавате сетове. Те ще Ви помогнат да сортирате продуктите лесно.

Пиша за тези настройки, само за да показа възможностите на добавката и ако Ви се струва сложно - ние сме тук.

Ще настоим всичко във вашата администрация, ако пожелаете това.

Ако ще ползвате каталога за реклама, вижте и нашият пакет за пиксела на facebook. Това ще Ви позволи да получите динамичен ремаркетинг на вашите реклами там.

Related products

45,00 лв each

Пакет пиксел на Facebook за Hikashop fb-pixel

Includes: e Compatibility: 3

Този пакет ще добави три проследяващи действия за динамичен ремаркетинг на вашите реклами във Фейсбук.

На страницата на продукта действията ViewContent и AddToCart със необходимите стойности.

И при завършването на поръчката действието Purchase, за указване на покупката със стойности content_type, currency и value

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?