Нова възможност за работа с ePayBG за HikaShop

Нова възможност за работа с ePayBG за HikaShop

Последната версия и на 2-та плъгина:

Плащане пез ePayBG за HikaShop - физически лица и Плащане пез ePayBG за HikaShop - Тъговци,

вече включва възможност за избор дали прихващането на плащането ще се извършва веднага или ще бъде одобрено от служител чрез ръчна смяна на статуса на поръчката.

Избора 'Незабавно прихващане' усигурява:

Не - за продукти, които изискват проверка на наличността (реални продукти).

Да - за дигитални продукти за сваляне. Това осигурява автоматична смаяна статуса на поръчката и изпращане на достъп за сваляне.

Тези от вас,които желаят да актуализират добавките до тази версия, нека ползват секцията 'downloads' от потребителския панел в ляво.

 

ContactContact us for more information

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?