Електронен магазин според новите изискания на наредба №18 без СУПТО, възможен ли е? Featured

Електронен магазин според новите изискания на наредба №18 без СУПТО, възможен ли е?

Да, ние го направихме :)

В самия край на миналата (Игнажден 20.12.2019) година Министерски съвет публикува за обществено обсъждане промените в наредба №18, засягаща електронната търговия и електронните магазини. Веднага след това екипа на УЕБ 1 се зае за работа и към днешна дата (15.01.2020г.) вече сме готови.

Самият факт, че обществено обсъждане е публикувано на Игнажден, ни даде допълнителен стимул да свършим основната работа до Коледа и да влезем в новата година с готово решение. Очаква се промените да влязат в сила до 31.03.2020г и ние сме готови да отговорим на нуждите на нашите клиенти с Hika Shop.

Защо доразработихме софтуера само на Hika Shop да отговаря на новите изисквания на наредба №18?

Ние работим и с други платформи за електронна търговия, но предпочитане Hika Shop. Това е така, защото софтуерът е съвременен и гъвкав, има заложени много различни решения в ядрото си, разработен в ЕС и няма обичайните проблеми при обновяване на новите версии.

От друга страна ние разработваме неговите български платежни методи и не зависим от други разработчици за внедряването на промените свързани наредба № 18.

Досега от наредбата бяха блокирани всички картови плащания в електронните магазини (ЕЛМ).

Как изпълняваме изискванията заложени в наредба № 18 за електронните магазини:

(1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира и отчита продажбата на стоки или услуги при неприсъствено плащане с банкова кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:

1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;

Всеки номер на документ фактура, Документ за регистриране на продажба (в това число и № на поръчка) е 10-разряден и уникален за всеки електронен магазин на търговеца и не се дублира с същите документи от физически обекти (ако има такива) и се отговаря на изискванията на (4) Лицето по чл. 3, ал. 17 трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от всеки електронен магазин.

2. данни за лицето - за юридическите лица и едноличните търговци-наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление,електронен адрес или телефон;
за физическите лица-имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;

Данните за лицето присъстват в документа според стандартите на българското счетоводство.

4. номер на виртуалния ПОС(виртуалното терминално устройство ПОС), чрез който е извършено плащането;
5. референтен номер на финансовата трансакция;

Данните присъстват в документа получени от банката, чрез платежния плъгин за съответното плащане.

6. наименование на стоката/услугата,код на данъчна група,количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;

В документа е добавен код на данъчна група.

7. двумерен баркод (QR код)съгласно приложение No 18а, съдържащ информация за продажбата
–номерът получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение No 33,
-дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин,
-номера на виртуалния ПОС, чрез който е извършено плащането,
-авторизационен номер на  транзакцията,
-сума  на  продажбата и
-уникален  номер  на  клиентската  поръчка  в електронния магазин.

Софтуера на електронния магазин генерира уникален QR код за всяко плащане към поръчка, според изискванията на приложение No 33 към наредба № 18.

(5) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да предостави по електронен път на клиента така издадения документ при извършване на плащането/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

След успешно извършено плащане, клиентът ще получи документа на имейла, който е подал в данните си при финализиране на поръчката.

Как ще се погрижим за нашите клиенти, така че електроните им магазини да отговарят на новите изисквания на наредба № 18

  • Ако Вие сте вече наш клиент, то вече сме се свързали с вас за да уточним графика за актуализация на вашия електронен магазин.
  • Ако Вие имате електронен магазин изграден на Hika Shop, може да се възползвате от нашата разработка 'Пакет "Фактура" и "Документ за регистриране на продажба" за HikaShop според изискванията на наредба № 18' и да се свържете с нас, за да уточним подробностите.
  • Ако Вие смятате да отворите вашия нов електронен магазин, погледнете нашето предложение за Hika Shop. Свържете с нас, за да планираме работа по вашия нов електронен магазин в 3 лесни стъпки.
  • Ако Вие имате електронен магазин изграден на друг софтуер и няма кой да го преработи към новите изисквания на наредба № 18, свържете се с нас за да обсъдим ситуацията.

ContactContact us for more information

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?