Уведумление на клиента при смяна статуса на поръчката в HikaShop

Всички знаем, колко е важна комуникацията с клиента в онлайн търговията. Смяната на статуса на поръчката е един от тези елементи.

При промяна на статуса на поръчките в HikaShop уведомлението на клиента по подразбиране е НЕ.

Това създава известни проблеми в администрирането, защото се налага да се включи ръчно на ДА.

До версия 3.0.1 /*когато пиша тази статия*/ няма настройка в конфигурацията за промяна на това състояние. Въпреки това, гъвкавата структура на HikaShop ни дава възможност да променим на ДА през администрацията, чрез корекция на файла отговорен за това.

Промяната изисква промяна само 1 стойност и ето какво трябва да се направи:

1. Влезте в администрацията на HikaShop

2. От ' Display' -> ' Display' намерете файла order / notification.php Тай се намира в Back end, isis /* администраторския шаблон по подразбиране */, order

3. Намерете реда:

<?php echo JHTML::_('hikaselect.booleanlist', "data[order][history][history_notified]" , 'onchange="var display=\'none\'; if(this.value==1)display=\'\';document.getElementById(\'notification_area\').style.display=display;"',0   ); ?> /* към ред 27*/

и го променете на:

<?php echo JHTML::_('hikaselect.booleanlist', "data[order][history][history_notified]" , 'onchange="var display=\'none\'; if(this.value==1)display=\'\';document.getElementById(\'notification_area\').style.display=display;"',1    ); ?>

4. За да видите имейла 'Notification' изтрийте style="display:none от реда:

<td colspan="2" id="notification_area" style="display:none"> /* към ред 31 */

 

Това е всичко, сега при промяна са статусите на поръчките, клиента че бъде уведомен без да се налага да пипате нищо, освен ако Вие не желаете това.

Това е особено полезно, когато ползвате платежни методи, които автоматично сменят статуса на поръчките в зависимост дали са платени или не.

ContactContact us for more information

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?